Dostępne zasoby geodezyjne przedstawione za pomocą oprogramowania iGeoMap
Gminy
Dąbrówka
Jadów
Klembów
Poświętne
Radzymin
Strachówka
Tłuszcz
Miasta
Kobyłka
Marki
Wołomin
Ząbki
Zielonka
Mapa powiatu

Aktualności

SPOTKANIE WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH ZE STAROSTĄ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 2015-05-18

W dniu 1 czerwca 2015r. (poniedziałek), o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie Wykonawców prac geodezyjnych ze Starostą Powiatu Wołomińskiego. Spotkanie odbędzie się na „Sali Konferencyjnej” w budynku starostwa przy ulicy Prądzyńskiego 3.


PRZYKŁADOWY ARKUSZ DANYCH BUDYNKOWYCH I WYKAZ ZMIAN DANYCH BUDYNKOWYCH 2015-04-01

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami i problemami dotyczącymi sporządzania dokumentacji dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych budynków przedstawiam w załączeniu przykładowy arkusz danych ewidencyjnych oraz przykładowy wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący tych danych.
Zwracam jednocześnie uwagę, że część z podawanych w arkuszach danych ewidencyjnych danych posiada zamkniętą listę ich dopuszczalnych wartości oraz formatów opisanych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2013 poz. 1551).

Propozycja arkusza danych oraz wykazu zmian danych ewidencyjnych dostępne są w zakładce „dokumenty do pobrania” na stronie www.geodezja.wolomin.pl.


zobacz skan pismaPRZEKAZYWANIE WYNIKÓW PRAC GEODEZYJNYCH DO PODGiK 2015-03-06

Dla potrzeb przekazywania plików z wynikami prac geodezyjnych na potrzeby aktualizowania mapy zasadniczej uruchomiony został odrębny adres e-mail:

kartowanie@powiat-wolominski.pl

Proszę na powyższy adres kierować wyłącznie pliki/katalogi zawierające wyniki prac geodezyjnych do zgłoszonych robót. W celu zachowania porządku przekazywane informacje proszę umieszczać w plikach/katalogach których nazwa jest numerem zgłoszonej roboty - czyli np.:

6640.5527.2015


Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 08 stycznia 2009