Dostępne zasoby geodezyjne przedstawione za pomocą oprogramowania iGeoMap
Gminy
Dąbrówka
Jadów
Klembów
Poświętne
Radzymin
Strachówka
Tłuszcz
Miasta
Kobyłka
Marki
Wołomin
Ząbki
Zielonka
Mapa powiatu

Aktualności

PRZYKŁADOWY ARKUSZ DANYCH BUDYNKOWYCH I WYKAZ ZMIAN DANYCH BUDYNKOWYCH 2015-04-01

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami i problemami dotyczącymi sporządzania dokumentacji dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych budynków przedstawiam w załączeniu przykładowy arkusz danych ewidencyjnych oraz przykładowy wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący tych danych.
Zwracam jednocześnie uwagę, że część z podawanych w arkuszach danych ewidencyjnych danych posiada zamkniętą listę ich dopuszczalnych wartości oraz formatów opisanych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2013 poz. 1551).

Propozycja arkusza danych oraz wykazu zmian danych ewidencyjnych dostępne są w zakładce „dokumenty do pobrania” na stronie www.geodezja.wolomin.pl.


zobacz skan pismaPRZEKAZYWANIE WYNIKÓW PRAC GEODEZYJNYCH DO PODGiK 2015-03-06

Dla potrzeb przekazywania plików z wynikami prac geodezyjnych na potrzeby aktualizowania mapy zasadniczej uruchomiony został odrębny adres e-mail:

kartowanie@powiat-wolominski.pl

Proszę na powyższy adres kierować wyłącznie pliki/katalogi zawierające wyniki prac geodezyjnych do zgłoszonych robót. W celu zachowania porządku przekazywane informacje proszę umieszczać w plikach/katalogach których nazwa jest numerem zgłoszonej roboty - czyli np.:

6640.5527.2015


ZWIĘKSZENIE LICZBY DOSTĘPNYCH BANKÓW W USŁUDZE -PayByNet- 2015-02-12

ANKIETA
Trwają obecnie rozmowy z firmą KIR, świadczącą usługę PayByNet do obsługi płatności w serwisie zgłoszeń internetowych, dotyczące zwiększenia liczby dostępnych banków. W rozmowach tych chcemy położyć szczególny nacisk na podpisanie umów między firmą KIR a bankami w których posiadają konta użytkownicy naszego serwisu. W tym celu zwracam się z prośbą o przesłanie informacji dotyczącej nazwy banku który Państwa zdaniem powinien znaleźć się na liście obsługiwanych przez PayByNet. Informację proszę kierować na adres:

1. podgik@powiat-wolominski.pl (z dopiskiem w tytule Bank)

2. bezpośrednio do pracowników obsługi interesanta lub naczelnika PODGiK w Wołominie

Ze względu na charakter sprawy proszę potraktować ją jako pilną i w/w informację przekazać do 20.02.2015r. Zebrane w ankiecie informacje zostaną wykorzystane wyłącznie we wskazanym celu i po wykorzystaniu zostaną usunięte.


Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 08 stycznia 2009