Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

Mapa zasadnicza w powiecie wołomińskim dostępna on-line 2018-03-23
Informujemy, że od dnia 23 marca 2018r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie udostępnia w trybie niepublicznym usługę sieciową WMS dla danych mapy zasadniczej w portalu mapowym dostępnym pod adresem www.wolominski.e-mapa.net

Katalog wytycznych dotyczących prawa geodezyjnego opublikowany przez GUGiK 2018-01-05
Katalog wytycznych w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii dostępny jest na stronie www.gugik.gov.pl

INFORMACJA - USTALENIE GRANIC PRZY MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH 2017-08-16
W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi interpretacji § 79, ust. 5 i 6, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 9 listopada 2011r., w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów… (Dz. U. z 2011r., Nr 263, poz. 1572), tj. dotyczącymi, informuję, że zalecana jest następująca procedura przy zgłoszeniu o asortymencie „mapa do celów projektowych”:

1. W trakcie wykonywanych czynności geodeta uprawniony stwierdza zaistnienie przesłanki wynikającej z § 79, ust. 5 w/w rozporządzenia.

2. Wstrzymuje wykonywanie mapy do celów projektowych.

3. Zgłasza, na podstawie § 79, ust. 6, opracowanie dotyczące „ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych”

4. Wykonuje czynności związane z ustaleniem granic.

5. Przekazuje do PODGiK operat zawierający dokumenty związane z ustaleniem granic ewidencyjnych - aktualizowanie bazy danych EGiB

6. Podejmuje prace związane z „mapą do celów projektowych”

7. Przekazuje do PODGiK operat - aktualizowanie baz danych BDOT i GESUT (w razie konieczności EGiB) – materiałem dla Zamawiającego „mapa do celów projektowych” z przedmiotową granicą działki, określoną z wymaganą dokładnością.


Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 08 stycznia 2009